Image by Christian Wiediger

יעוץ עבור מוקדי תמיכה ושיפור איכות השירות והמוצר

business-project-teamwork-plan-new-start-up-project-finance-managers-meeting-digital-table

היתרונות שלנו

✔ למידה מהירה של מוקד התמיכה הקיים והבנת הכשלים בו. 

✔ יצרת סינרגיה בין מחלקת השירות לשאר המחלקות בחברה להבאת מטרה אחת והיא שיפור המוצר והשירות ללקוח. 

✔ הבנה מדויקת של המוצר ברמת הUI והUX שלו. להבין מה גורם למשתמש להתקל בתקלה והצורך שלו ליצור קשר עם
מוקד התמיכה – ולייעץ איך כדאי לתקן את זה. 

✔ המטרה העיקרית היא להפחית ככל האפשר את הצורך של המשתמש (הלקוח) ליצור קשר עם מוקד התמיכה.

✔ בנייה של מערך תמיכה Omnichannel במטרה אפשר ללקוח קבלת מענה ממגוון פלטפורמות.

✔ בנייה של מערך תמיכה אוטונומי במטרה לחסוך בצורך של כוח אדם ומתן מענה בכל שעות היממה. 

✔ בחירה במערכות תקשורת ותיעוד המתאימות לצרכים של הלקוח 

✔ שיפור איכות נותני השירות באמצעות מתן כלים תקשורתיים ומקצועיים.