top of page
אילוסטרציה של בית משפט

פתרונות מחשוב למשרדי עורכי דין

לשכת עורכי הדין הוציאה החלטה מאוד חשובה בנוגע לאבטחת מידע למשרדי עורכי דין

(חובת הסודיות האתית הקבועה בכלל 19 לכללי לשכת עורכי הדין – אתיקה מקצועית) במדברת על החובה של עורכי הדין לשמור על סודותיו של הלקוחות גם בתחום המחשוב. 

פתרונות המחשוב הכוללת שלנו תדאג לעזור לכם לשמור על עולם המידע שלכם והלקוחות שלכם ולעמוד בדרישות המומלצות על ידי לשכת עורכי הדין ומעבר לכך. 

לטיפים לפעולות, מוזמנים לראות כאן

bottom of page